เพิ่มไฟล์ (สำหรับดาวน์โหลด)

วิธีเพิ่มไฟล์ลงโพส

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม +
ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาคำว่า File หรือกดปุ่มดูทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม File
ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม อัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์ หรือ คลังสื่อ เพื่อเลือกไฟล์ที่มีอยู่แล้วในคลัง
ผลลัพธ์