การฝังเนื้อหาจากแหล่งอื่น

ขั้นตอนที่ 1 คัดลอกโค๊ดภาษา HTML
ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม +
ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาคำว่า html หรือกดปุ่มดูทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม Custom HTML
ขั้นตอนที่ 5 นำโค๊ดที่คัดลอกไว้ในขั้นตอนที่ 1 มาวาง
ขั้นตอนที่ 6 กด Preview เพื่อดูตัวอย่าง