วิธีเข้าสู่ระบบ

การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

วิธีเข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว

  1. คลิกที่คำว่า Admin ในส่วนท้ายของเว็บไซต์

2. คลิกที่ข้อความ Log In With Google

3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วจะพบกับหน้าควบคุมดังภาพ

Last updated