วิธีเข้าสู่ระบบ
การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

วิธีเข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว

เข้าสู่ระบบโดยเปิด URL phukhieo.ac.th/login
หรือ คลิกที่คำว่า Admin ในส่วนท้ายของเว็บไซต์
คลิกที่ข้อความ Login with username and password
ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจากครูมงคล
เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วจะพบกับหน้าควบคุมดังภาพ
Copy link