เพิ่มไฟล์ PDF

การเพิ่มไฟล์ PDF เพื่อแนบเอกสารต่าง ๆ ลงเว็บ

วิธีเพิ่มไฟล์ PDF ลงข่าว

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม +

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาคำว่า PDF หรือกดปุ่มดูทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม PDF Poster

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม อัปโหลดในฝั่งขวามือเพื่ออัปโหลดไฟล์ หรือ คลังสื่อ เพื่อเลือกไฟล์ที่มีอยู่แล้วในคลัง

หมายเหตุ การแนบไฟล์ PDF เมื่ออัปโหลดแล้วไม่ต้องตั้งค่าอะไรต่อ

Last updated