ขั้นตอนในการเขียนข่าว

ข้อควรทราบในการเขียนข่าว

สิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนเผยแพร่ข่าว

 • ระบุประเภทของข่าว (category)
 • ตั้งภาพปกของโพส

ขั้นตอนการเขียนเนื้อหาลงโพสมีลำดับขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอนคือ

 • ระบุหัวข้อ
 • ใส่เนื้อหา
 • กำหนดค่าเพิ่มเติม

ขั้นตอนการเขียนข่าว

1. ระบุหัวข้อ

การระบุหัวข้อทำได้โดยคลิกที่คำว่าใส่ชื่อ แล้วระบุหัวข้อโพสลงไปได้เลย

2. ใส่เนื้อหา

การเพิ่มข้อความ

การเพิ่มข้อความต่าง ๆ นั้นสามารถทำได้โดยคลิกที่คำว่า Type / to choose a block แล้วระบุข้อความลงไป

การจัดรูปแบบ (Format) ของข้อความ

เมื่อคลิก หรือคลุมดำที่ข้อความ จะปรากฎแถบเมนูขึ้นมาเหนือข้อความ ให้คลิกที่ปุ่มต่าง ๆ เพื่อปรับรูปแบบข้อความให้ตรงกับความต้องการ

การเพิ่มรูปภาพ และวัตถุต่าง ๆ ใส่เนื้อหา

เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียวทำงายด้วยระบบ CMS ของ WordPress ดังนั้นจึงสามารถวัตถุ สื่อ และลูกเล่นต่าง ๆ ใส่โพสได้ ซึ่งการแทรกวัตถุต่าง ๆ สามารถทำได้โดยระหว่างเขียนโพส ให้กดเครื่องหมาย +
หลังจากกดปุ่ม + แล้วจะขึ้นวัตถุที่ถูกใช้งานบ่อยขึ้นมา เช่น แทรก Paragraph, รูปภาพ, หัวข้อ, คลังภาพ, รายการต่าง ๆ เป็นต้น
การแทรกรูปภาพ (ภาพเดี่ยว) หรือคลังภาพ (ภาพหลายภาพ) ให้กดที่ Image / Gallery ซึ่งวิธีเพิ่มรูปภาพมี 3 วิธีคือ
 1. 1.
  อัปโหลด คือ การเพิ่มรูปภาพที่อยู่ในเครื่องขึ้นมาเก็บไว้บนเว็บโรงเรียน แล้วแทรกใส่เนื้อหา
 2. 2.
  คลังสื่อ คือ การแทรกรูปภาพจากภาพที่มีอยู่ในคลังของเว็บมาใส่เนื้อหา
 3. 3.
  ใส่จาก URL คือ การนำรูปภาพจากแหล่งอื่นที่มีอยู่บนเน็ตมาใส่ในเนื้อหาด้วยการคัดลอง URL มาวาง
คำแนะนำในการแทรกรูปภาพ
 • ให้ดูในคลังสื่อก่อนว่ามีภาพที่ต้องการใช้งานอยู่แล้วหรือไม่ หากไม่มีให้อัปโหลดมาไว้บนเว็บ และไม่แนะนำให้ใช้ภาพจาก URL เพราะหากเว็บปลายทางที่นำภาพมาปิดไป จะทำให้ภาพบนเว็บเราดูไปได้ไปด้วย
 • ควรตั้งขนาดของภาพให้เป็นขนาดกว้าง เพื่อให้เต็มพอดีกับหน้าจอ
การเพิ่มวัตถุอื่น ๆ เช่น Video ไฟล์เอกสาร ฝังหน้าเว็บให้เปิดดูหัวข้อ การเพิ่มวัตถุประเภทต่าง ๆ

3. กำหนดค่าเพิ่มเติม

ก่อนทำการเผยแพร่โพส ผู้โพสต้องดำเนินการอีก 2 ขั้นตอน คือ
 1. 1.
  ตั้งหมวดหมู่
 2. 2.
  ตั้งภาพปก

1. ตั้งหมวดหมู่

เพื่อให้โพสที่เขียนขึ้นแสดงถูกต้อง ถูกหมวดหมู่ของเนื้อหา ผู้โพสเนื้อหาจึงต้องกำหนดหมวดหมูของโพสทุกครั้ง มีวิธีทำดังนี้
 1. 1.
  คลิกที่ปุ่ม เรื่อง ในแถบการตั้งค่า
2. กดที่หมวดหมู่ แล้วเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ

2. ตั้งภาพปก

ยินดีด้วยตอนนี้ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ขั้นตอนนี้คือการตั้งภาพปกของโพสซึ่งเป็นภาพที่จะไปแสดงตามหน้าต่าง ๆ ของเว็บ และตามเว็บไซต์ Social media ต่าง ๆ ที่โพสนี้ถูกแชร์ไป ซึ่งการตั้งภาพปกมีขั้นตอนดังนี้
 1. 1.
  คลิกที่ปุ่ม เรื่อง ในแถบการตั้งค่า
 2. 2.
  คลิกปุ่มรูปประจำเรื่อง แล้วคลิก กำหนดรูปประจำเรื่อง
 3. 3.
  อัปโหลดไฟล์ภาพ หรือเลือกจากคลังสื่อ
 4. 4.
  กดปุ่มกำหนดรูปประจำเรื่อง

การเผยแพร่โพส

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยให้กดปุ่ม เผยแพร่เพื่อเผยแพร่โพส หากต้องการตั้งเวลาเผยแพร่ ใหเกดปุ่มโดยทันที เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการปล่อยเนื้อหาเป็นสาธารณะ