ขั้นตอนในการเขียนข่าว

ข้อควรทราบในการเขียนข่าว

สิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนเผยแพร่ข่าว

 • ระบุประเภทของข่าว (category)
 • ตั้งภาพปกของโพส

ขั้นตอนการเขียนเนื้อหาลงโพสมีลำดับขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอนคือ

 • ระบุหัวข้อ
 • ใส่เนื้อหา
 • กำหนดค่าเพิ่มเติม

ขั้นตอนการเขียนข่าว

1. ระบุหัวข้อ

การระบุหัวข้อทำได้โดยคลิกที่คำว่าใส่ชื่อ แล้วระบุหัวข้อโพสลงไปได้เลย

2. ใส่เนื้อหา

การเพิ่มข้อความ

การเพิ่มข้อความต่าง ๆ นั้นสามารถทำได้โดยคลิกที่คำว่า Type / to choose a block แล้วระบุข้อความลงไป

การจัดรูปแบบ (Format) ของข้อความ

เมื่อคลิก หรือคลุมดำที่ข้อความ จะปรากฎแถบเมนูขึ้นมาเหนือข้อความ ให้คลิกที่ปุ่มต่าง ๆ เพื่อปรับรูปแบบข้อความให้ตรงกับความต้องการ

การเพิ่มรูปภาพ และวัตถุต่าง ๆ ใส่เนื้อหา

เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียวทำงายด้วยระบบ CMS ของ WordPress ดังนั้นจึงสามารถวัตถุ สื่อ และลูกเล่นต่าง ๆ ใส่โพสได้ ซึ่งการแทรกวัตถุต่าง ๆ สามารถทำได้โดยระหว่างเขียนโพส ให้กดเครื่องหมาย +
หลังจากกดปุ่ม + แล้วจะขึ้นวัตถุที่ถูกใช้งานบ่อยขึ้นมา เช่น แทรก Paragraph, รูปภาพ, หัวข้อ, คลังภาพ, รายการต่าง ๆ เป็นต้น
การแทรกรูปภาพ (ภาพเดี่ยว) หรือคลังภาพ (ภาพหลายภาพ) ให้กดที่ Image / Gallery ซึ่งวิธีเพิ่มรูปภาพมี 3 วิธีคือ
 1. 1.
  อัปโหลด คือ การเพิ่มรูปภาพที่อยู่ในเครื่องขึ้นมาเก็บไว้บนเว็บโรงเรียน แล้วแทรกใส่เนื้อหา
 2. 2.
  คลังสื่อ คือ การแทรกรูปภาพจากภาพที่มีอยู่ในคลังของเว็บมาใส่เนื้อหา
 3. 3.
  ใส่จาก URL คือ การนำรูปภาพจากแหล่งอื่นที่มีอยู่บนเน็ตมาใส่ในเนื้อหาด้วยการคัดลอง URL มาวาง
คำแนะนำในการแทรกรูปภาพ
 • ให้ดูในคลังสื่อก่อนว่ามีภาพที่ต้องการใช้งานอยู่แล้วหรือไม่ หากไม่มีให้อัปโหลดมาไว้บนเว็บ และไม่แนะนำให้ใช้ภาพจาก URL เพราะหากเว็บปลายทางที่นำภาพมาปิดไป จะทำให้ภาพบนเว็บเราดูไปได้ไปด้วย
 • ควรตั้งขนาดของภาพให้เป็นขนาดกว้าง เพื่อให้เต็มพอดีกับหน้าจอ
การเพิ่มวัตถุอื่น ๆ เช่น Video ไฟล์เอกสาร ฝังหน้าเว็บให้เปิดดูหัวข้อ การเพิ่มวัตถุประเภทต่าง ๆ

3. กำหนดค่าเพิ่มเติม

ก่อนทำการเผยแพร่โพส ผู้โพสต้องดำเนินการอีก 2 ขั้นตอน คือ
 1. 1.
  ตั้งหมวดหมู่
 2. 2.
  ตั้งภาพปก

1. ตั้งหมวดหมู่

เพื่อให้โพสที่เขียนขึ้นแสดงถูกต้อง ถูกหมวดหมู่ของเนื้อหา ผู้โพสเนื้อหาจึงต้องกำหนดหมวดหมูของโพสทุกครั้ง มีวิธีทำดังนี้
 1. 1.
  คลิกที่ปุ่ม เรื่อง ในแถบการตั้งค่า
2. กดที่หมวดหมู่ แล้วเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ

2. ตั้งภาพปก

ยินดีด้วยตอนนี้ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ขั้นตอนนี้คือการตั้งภาพปกของโพสซึ่งเป็นภาพที่จะไปแสดงตามหน้าต่าง ๆ ของเว็บ และตามเว็บไซต์ Social media ต่าง ๆ ที่โพสนี้ถูกแชร์ไป ซึ่งการตั้งภาพปกมีขั้นตอนดังนี้
 1. 1.
  คลิกที่ปุ่ม เรื่อง ในแถบการตั้งค่า
 2. 2.
  คลิกปุ่มรูปประจำเรื่อง แล้วคลิก กำหนดรูปประจำเรื่อง
 3. 3.
  อัปโหลดไฟล์ภาพ หรือเลือกจากคลังสื่อ
 4. 4.
  กดปุ่มกำหนดรูปประจำเรื่อง

การเผยแพร่โพส

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยให้กดปุ่ม เผยแพร่เพื่อเผยแพร่โพส หากต้องการตั้งเวลาเผยแพร่ ใหเกดปุ่มโดยทันที เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการปล่อยเนื้อหาเป็นสาธารณะ
Copy link
On this page
ข้อควรทราบในการเขียนข่าว
สิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนเผยแพร่ข่าว
ขั้นตอนการเขียนเนื้อหาลงโพสมีลำดับขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนการเขียนข่าว
1. ระบุหัวข้อ
2. ใส่เนื้อหา
3. กำหนดค่าเพิ่มเติม
การเผยแพร่โพส