คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เขียน

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เขียนเนื้อหาลงเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว

สิ่งที่ต้องมี

  • บัญชีอีเมล์โรงเรียนภูเขียว
  • บัญชีเว็บไซต์โรงเรียน โดยให้ติดต่อครูมงคล