วิธีเขียนข่าว

สิ่งที่ควรทราบ

  • บุคคลที่สามารถโพสเนื้อหาขึ้นเว็บไซต์ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อน
  • ต้องระบุหมวดหมู่ของโพสทุกครั้ง

วิธีโพสเนื้อหาลงเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว

วิธีโพสเนื้อหามี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
- ชี้เมส์ที่ปุ่ม + สร้างใหม่ แล้วคลิกที่ปุ่ม เรื่อง
วิธีที่ 2
- คลิกที่ชื่อเว็บไซต์เพื่อเข้าหน้าควบคุม
- ชี้เมาส์ที่เมนูเรื่อง แล้วกดปุ่มเขียนเรื่องใหม่
หลังจากเข้าเมนู เขียนเรื่องใหม่แล้วจะปรากฏหน้าจอการเขียนโพส ดังนี้