วิธีเขียนข่าว

สิ่งที่ควรทราบ

  • บุคคลที่สามารถโพสเนื้อหาขึ้นเว็บไซต์ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อน

  • ต้องระบุหมวดหมู่ของโพสทุกครั้ง

วิธีโพสเนื้อหาลงเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว

วิธีโพสเนื้อหามี 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1

- ชี้เมส์ที่ปุ่ม + สร้างใหม่ แล้วคลิกที่ปุ่ม เรื่อง

วิธีที่ 2

- คลิกที่ชื่อเว็บไซต์เพื่อเข้าหน้าควบคุม

- ชี้เมาส์ที่เมนูเรื่อง แล้วกดปุ่มเขียนเรื่องใหม่

หลังจากเข้าเมนู เขียนเรื่องใหม่แล้วจะปรากฏหน้าจอการเขียนโพส ดังนี้

Last updated