แนวปฏิบัติในการเขียนโพส
แนวปฏิบัติในการเขียนโพสมีดังนี้

การตั้งชื่อโพส และการเขียนเนื้อหา

การตั้งชื่อโพส

การเขียนเนื้อหา

สิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนเผยแพร่โพส

  • ระบุประเภทของโพส (category)
  • ตั้งภาพปกของโพส